Basic config - Configuratie

Onder het kopje Basic config van tab Configuration vindt u de volgende instellingen:

wind.offset - afwijking windmeter

Om de overstagfunctie in wind-modus goed te kunnen gebruiken moet uw windmeter goed zijn uitgelijnd, vaar op de motor tegen de wind en controleer de waarde en pas die eventueel hier aan.

Servo manual speed

Met de waarde van servo manual speed is in te stellen hoe snel de drive zal versnellen naar maximale snelheid.

Servo distance direction small

Hiermee is in te stellen hoe ver de drive beweegt bij kiezen van een richting met enkelvoudige pijl.

Servo distance direction big

Hiermee is in te stellen hoe ver de drive beweegt bij kiezen van een richting met dubbelvoudige pijl.

Servo mounted left

De standaard montagezijde voor de TillerDrive is aan de stuurboordzijde. Bij montage aan bakboord dient u deze instelling te activeren.

Swap arrow keys Controlhead

Hiermee kunt de richting pijltjestoetsen op de Controlhead omdraaien.


Onder het kopje Advanced config van tab Configuration vindt u de volgende instellingen:

Servo max current

Hier stelt u het maximaal toelaatbare stroomverbruik in van de Motorconroller. Bij overschrijding van deze waarde zal de Motorcontroller blokkeren. Bij Actual kunt u het actuele stroomverbruik zien.

Clutch PWM

Indien u gebruikt maakt van een Clutch kunt u hiermee de juiste (minimale) PWM-waarde instellen, om het stroomverbruik drastisch te verlagen.

Use brake

Hiermee kunt u het gebruik van een Brake in- / uitschakelen.

Use end switches

Hiermee kunt u het gebruik van een End switches in- / uitschakelen.

Max controller temp

Hier stelt u de maximaal toelaatbare temperatuur in van de Motorconroller. Bij overschrijding van deze waarde zal de Motorcontroller blokkeren. Bij Actual kunt u de actuele temperatuur zien.

Max motor temp

Hier stelt u de maximaal toelaatbare temperatuur in van de Motor. Bij overschrijding van deze waarde zal de Motor blokkeren. Bij Actual kunt u de actuele temperatuur zien.

Last updated