Wifi verbindingen

Met elke Smartphone, tablet of PC kunt u eenvoudig via Wifi verbinding maken met de Pcnautic Autopilot. Via de webinterface kunt u indien gewenst alles eenvoudig aanpassen en/of instellen.

Voor het aanpassen van de Wifi / Netwerk instellingen zie: Configure Wifi en Configure NMEA (over wifi)

Last updated