Control - Bediening

U kunt de stuurautomaat via de webbrowser bedienen via elke smartphone, tablet, laptop of pc.

Met de pijltoetsen in Standby-modus stuurt u de boot in de gewenste richting. (de gewenste hoeveelheid van beweging is in te stellen op de Basic config pagina)

In Auto-modus worden de pijlen graden:

Door op Autopilot te klikken activeert u de Auto = Volg Koers modus, de tekst veranderd dan in Standby, als u daar op klikt stopt de Auto Volg Koers functie weer:

In Auto-modus is Heading de koers die u vaart en Target de ingestelde koers.

Mode: Door linksboven op 'C - Compass Heading' te klikken opent u het mode-menu waar u de gewenste koersbron kunt kiezen.

Profile: Door rechtsboven op 'default' te klikken opent het profile-menu waar u kunt kiezen uit de door u geconfigureerde profielen.

Door op 'Tack mode' te klikken activeert u de overstagfunctionaliteit, waarna Tacking mode in het groen in beeld begint te knipperen. (op de Controlhead knippert dan de groene led)

Vervolgens kunt u in de gewenste richting overstag gaan door op één van de Tack-knoppen te klikken. Als er winddata beschikbaar is dan staat Tack er alleen over de goede richtingspijl, door op de tegenovergestelde pijl te drukken kunt u gijpen.

De Tack mode blijft actief totdat u op Tack mode off klikt.

Specifieke overstag instellingen zijn aan te passen in het geselecteerde Profile zo kunt u voor verschillende omstandigheden het gewenste gedrag tijdens de overstag instellen, zo gaat uw schip bij weinig wind met vol zeil heel anders over stag dan in zware omstandigheden met gereefd zeil.

Last updated