Wifi / network config

1. Master (AP)

Standaard is de autopilot ingesteld als Wifi acces point.

2. Managed (client)

Als je klikt op Master (AP) dan komt de optie Managed (client) beschikbaar.

Wij adviseren deze optie alleen te gebruiken als het apparaat waarmee u verbinding maakt een dedicated router, BoatController, Openplotter of een vergelijkbaar systeem is.

Als u geen Wifi verbinding meer kunt maken met de Autopilot dan kunt het Wifi acces point herstellen via de ControlHead.

3. SSID

In Master(AP) mode is dit de Wifi netwerknaam van het acces point:

In Managed(client) mode typt u hier de naam van het netwerk waarmee u wenst te verbinden.

4. Key

In Master(AP) mode adviseren wij u altijd een wachtwoord te gebruiken anders geeft u derden de mogelijkheid uw systeem te hacken. Het wachtwoord moet minstens 8 caracters bevatten!

In Managed(client) mode voert u hier het wachtwoord in van het netwerk waarmee u wenst te verbinden.

5. Client Mode Address

In Master(AP) mode laat u dit venster leeg.

Een ip adres bevat 4 numbers gescheiden door punten, bijvoorbeeld 192.168.14.1

In Managed(client) mode moet u het ip address invoeren waaronder u de Autopilot wenst te bereiken in dat netwerk. De eerste 3 nummers van het ip address moeten gelijk zijn aan het ip adres van de Master waarmee is verbonden het laatste nummer moet een vrij nummer zijn in het netwerk tussen de 0 en 255.

6. Submit

Na wijzigingen dient u de instellen altijd te bevestigen door op Submit te klikken.

7. IP Address

Onder IP Address staat de IP adressen van de apparaten die over Wifi zijn verbonden met de Autopilot u kunt de mogelijke webinterface van dat apparaat bereiken via dat IP Address.

Pas Op! Als u geen gebruik maakt van een NMEA client laat bove4nstaande velden dan leeg, anders kunt u data vertragingen ondervinden!

If your smartphone, tablet or PC is connected to the network of the Autopilot, you can let the navigation program or the app communicate with the autopilot via the TCP connection at the ip address 192.168.14.1 with port number 20220.

With this connection "NMEA clients" you can send wind and/or GPS data from a third instrument to the Autopilot.​

Changes should always be submitted

1. IP address

If you have a WiFi instrument connected to the Autopilot, wind and GPS data can be sent to the Autopilot over a TCP connection (check the manual of the instrument)

If a static ip can be entered at the instrument, it must always start with 192.168.14.XXX (XXX = an unused ip address with a number between 1 and 255)

If you can choose DHCP on your instrument, you can find the ip address on this page below:

2. Port number

The port number is the TCP port number that you can specify or is specified in your instrument's manual.

3. Submit

The changes are made by clicking submit.

If wind and/or GPS data is received by the autopilot, this will be shown on the display of the ControlHead

Last updated