Rudder Calibration

Roerstandkalibratie:

Voor het stuurgedrag is momenteel de roerstand niet nodig, u kunt de roerstand wel gebruiken om de uitslag van het roer te beperken, dit is echter icm de Pcnautic TillerDrive niet nodig omdat die voorzien is van eindschakelaars.

Om te voorkomen dat de roerstand de maximale uitslag zou kunnen blokkeren icm de Pcnautic TillerDrive staat standaard "servo.min_max_rudder_fault Active" uitgeschakeld!

Als u alleen de roerstand weergave wenst kunt u hem uitgeschakeld laten.

Heeft u de roerstand nodig om de maximale uitslag te beperken schakel hem dan in!

Zet de Rudder Range bijvoorbeeld op 30 graden

Druk op reset

Zet met de pijltoetsen op de ControlHead het roer in het midden en druk vervolgens op centered:

Beweeg met de linker pijltoets het roer volledig naar stuurboord zodat u stuurt naar bakboord en druk op port range:

Beweeg met de rechter pijltoets het roer volledig naar bakboord zodat u stuurt naar stuurboord en druk op starboard range:

Uw roerstand is nu gekalibreerd, indien de uiterste stand wordt bereikt kan alleen nog in tegenovergestelde richting worden bewogen.

Last updated